Предсједник општине Беране Драгослав Шћекић борави на 37. редовној  сједници Конгреса локалних и регионалних власти Савјета Европе, која се одржава у Стразбуру.

Теме сједнице фокусиране су на паметне градове  и заштиту од напада на информационе системе, радне услове локалних изабраних представника, праведну расподјелу пореза у прекограничним подручјима, употребу језика од стране локалних и регионалних власти и заштиту интерно расељених лица, регионалну димензију у будућности Европе и Венецијанске принципе о заштити и промоцији институције омбудсмана.

Чланови Kонгреса ће, такође размотрити ревизију „Кодекса добре праксе за учешће грађана у процесу одлучивања“.

Као дио својих активности праћења, Конгрес ће размотрити усвајање два извјештаја о локалној и регионалној демократији у Руској Федерацији и Босни и Херцеговини, као и извјештај о посматрању избора у Турској (31.марта 2019), укључујући поновљене локалне изборе у Истанбулу 23.јуна 2019.године.

Члановима Конгреса су се обратили Иван Маленица, министар државне управе Републике Хрватске и Каролина Дариас Сан Себастиан, из Владе Канарских острва (Шпанија), који су говорили о улози региона у спровођењу циљева одрживог развоја из Агенде 2030. Поред тога, у оквиру институционалног дијалога, члановима су се обратили и генерална секретарка Савјета Европе, Марија Пејчиновић Бурић, предсједница Парламентарне скупштине, Лилиане Маури- Паускуиер и, у име Комитета министара, Јакуелине Гоураулт, француска министарка за територијалну кохезију.

Нa сjeдници Кoнгрeсa aктивнo учeствуje Дeлeгaциja Црнe Гoрe у сaстaву: Пeтaр Смoлoвић, шeф Дeлeгaциje и прeдсjeдник Oпштинe Биjeлo Пoљe, Дaркo Mрвaљeвић, oдбoрник у Oпштини Дaнилoвгрaд и Вaњa Стaрoвлaх, сeкрeтaр Дeлeгaциje.