У циљу информисања грађана о раду одборника, данас су у емисији  Радио Берана  гостовали, Драгомир Ђукић, предсједник Одбора за избор и именовања и Вида Ивановић, предсједница Одбора за Статут  и прописе.Том приликом су  говорили   о надлежностима ових одбора и активностима у 2015. години и за период јануар – јун 2016. године.

Скупштина општине доноси  Одлуку о оснивању ЛЈЕ и именује и разрешава чланове Савјета Радија, након спроведеног поступка јавног оглашавања.