ЦРНА ГОРА
Скупштина општине Беране
Служба Скупштине
Број: 02-030-627
Беране, 20. децембар 2019. године,

Скупштини општине Беране, сходно члану 85 став 6 Пословника Скупштине достављени су предлози за допуну дневног реда за IX сједницу која је сазвана 23. децембра 2019. године, и то:

  1. Предлог Програма јавних радова у општини Беране за 2020. годину;
    Извјештај са Јавне расправе Програма јавних радова у Општини за 2020. годину

Извјестилац: менаџер Општине

2.Предлог Одлуке о усвајању Локалног плана активности за постизање родне равноправности 2019-2022;
Предлог Одлуке о усвајању Локалног плана активности за постизање родне равноправности у општини за период 2019-2020
-Локални план активности за постизање родне равноправности у општини Беране за период 2019-2022;
Локални план активности за постизање родне равноправности у општини за период 2019-2020.
Мишљење за Локални план активности за постизање родне равноправности 2019-2020
         Извјестилац: секретрка Секретаријата за општу управу и друштвене  дјелатности

3.Предлог Одлуке о усвајању Локалног Акционог плана за социјалну инклузију Рома и Египћана у Општини Беране за период 2019-2023;
Предлог Одлуке о усвајању Локалног Акционог плана за социјалну инклузију Рома и Египћана за 2019-2023
-Локални Акциони план за социјалну инклузију Рома и Египћана у општини Беране за период 2019-2023;
Локални Акциони план за социјалну инклузију Рома и Египћана 2019-2023
Извјестилац: секретрка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

4.Предлог Одлуке о условима и начину држања кућних љубимаца, начину поступања са напуштеним и изгубљеним животињама (кућним љубимцима), начину збрињавања и контроле размножавања кућних љубимаца;
Предлог Одлука о условима и начину држања кућних љубимаца,начину поступања са напуштеним изгубљеним животињама….
Извјештај са ЈР Одлука о условима и начину држања кућних љубимаца,начину поступања са напуштеним живот…
Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине

5.Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава НВО;
Предлог Одлуке о измјенама и допунама Оддлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава НВО
Извјештај са ЈР Одлуке о критеријумима, начину расподјеле средстава НВО
Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

6.Предлог Одлуке  о критеријумима, начину и поступку расподјели средстава за подршку женском предузетништву.
Предлог Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за подршку женском предузетништву
Извјештај са ЈР Одлуке о критеријумима,начину расподјели средстава за женско предузетништво
Извјестилац: одборница Јелена Божовић

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК   СКУПШТИНЕ,

                                                           Новица  Обрадовић, с.р.