Представници Дирекције јавних радова и пројектни менаџер у Општини Беране Маја Пешић, боравили су у радној посјети локацијама на којима се реализује пројекат “Унапређење система водоснабдијевања, изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода”.

Пројекат подразумијева реализују следећих активности:
• пројектовање и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода
• изградња платоа са циљем подизања постројења на ниво који неће утицати на водоток ријеке Лим
• изградња приступног пута постројењу и регулација ријеке Макве.
• изградња хлоринаторске станице „Дапсићи“ у Дапсићима,
• изградња резервоара „Јасиковац“ капацитета 1200 м3,
• реконструкција и изградња пумпне станице „Град“,
• реконструкција хлоринаторске и прекидне коморе „Салача“.

Главни циљ пројекта је заштита водних ресурса Црне Горе побољшањем система интегрисаног управљања отпадним водама. Овим пројектом значајно ће се утицати на заштиту и поштовање животне средине и природних ресурса Црне Горе као потенцијала за будући одрживи друштвени и економски развој. Успјешном реализацијом пројекта повећаће се животни стандард становника општине Беране, али и ниво очувања природних ресурса и животне средине.

Планирано је да сви радови који су предмет уговора Унапређење система водоснабдијевања буду завршени до краја 2018. године, док је планирани рок завршетка реконструкције и изградње канализационе мреже, као и изградње постројења за пречишћавање отпадних вода, укључујући пробни рад, прва половина 2019. године.

Укупна вриједност пројеката износи 12 милиона еура, од чега се 85% финансира из ИПА фондова Европске уније.

Пројекти су дефинисани у вишегодишњем Оперативном Програму “Регионални развој” 2012-2013, из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у оквиру компоненте ИИИ “Регионални развој”, као и у Споразуму о финансирању који је потписан између Владе Црне Горе и Европске комисије у децембру 2014. године.