Општина Беране расписала је Конкурс за подршку женском предузетништву, којим ће бити расподијељено 15.000 еура.

“Позивају се жене које желе да започну вођење сопствених предузећа или сопствене дјелатности, као и које су као физичка лица регистроване кад надлежних органа за обављање привредне дјелатности, односно жене предузетнице и привредна друштва у којима су жене носиоци бизниса (оснивач и истовремено извршни директор или један од оснивача и истовремено извршни директор мора бити жена), (у даљем тексту: предузетнице) са пребивалиштем, односно сједиштем на територији општине Беране да доставе своје пријаве на Конкурс за расподјелу средстава из буџета општине Беране опредјељених за подршку женском предузетништву” стоји у конкурсу.

Минималан износ додијељених средства за једну бизнис идеју не може износити више од 50% од укупног износа предвиђеног Буџетом Општине за подршку женском предузетништву.

Конкурс је отворен до 09.03.2023. године.

Више о конкурсу можете наћи на нашем сајту.