„Комунално“ д.о.о. почиње са реализацијом пројекта селективног одвајања отпада „Размисли, отпад је ресурс“ који подржава Министарство одрживог развоја и туризма.

Пилот пројекат ће се спроводити у сарадњи са 40  домаћинстава у улицама Црвеног крста и Бранка Делетића. Овим домаћинствима ће бити обезбјеђене канте за комунални отпад, као и посебне кесе за одвајање пет амбалаже и папира.

Преко МОРТ-а Комуналном предузећу је испоручено 60 канти од 100 литара од којих ће 40 бити употребљено за пилот пројакт, а остатак ће се дати на кориштење домаћинствима у улицама које су недоступне за возила за прикупљање отпада.

Према ријечима директора Сава Вучетића пројекат селективног одлагања и рециклаже отпада је наредни корак у унапређењу рада комуналног предузећа, након што је ријешено питање привременог одлагалишта отпада на Рујиштима. Очекује се да ће рециклажом значајно бити умањена количина отпада на одлагалишту, а Комунално ће остварити приход продајом пет амбалаже и папира, који ће се искористити за даље унапрељење нивоа услуга.