„Са додатна 42 контејнера, која је Општина Беране обезбиједила преко пројекта „Зелена острва“, извршићемо замјену дотрајалих контејнера у самом центру града, а самим тим грађани ће моћи на селективан начин да одлажу двије врсте отпада (мокра и сува фракција). На тај начин подићи ћемо хигијену у граду на већи ниво“, казао је Саво Вучетић, директор беранског Комуналног предузећа.

Општина обезбиједила 42 нова контејнера

Пројекат “Зелена острва” финансира Европска унија, а реализује Општина Беране као главни апликант са партнерима из Црне Горе и Албаније. Пројекат унапређује животну средину у прекограничном подручју и предвиђа реализовање активности у том правцу.

Једна од активности је едукација грaђана о одлагању на суви и мокри отпад, тако да је у претходном периоду овај пројекат заживио у 1000 домаћинстава којима смо подијелили двије хиљаде канти.

Као наставак те активности обезбијеђена су 42 нова контејнера, тако да ће у ужем центру града бити постављен 21 сет контејнера у зеленој и кафеној боји.

У складу са тим, биће организовани састанци са представнцимма мјесних заједница око начина одлагања комуналног отпада.

У оквиру овог пројекта је, поред едукације грађана, вршена и едукација запослених у јавном сектору који се баве живтном средином, а набављена је и врло вриједна опрема за јавне инстиутуције из тог сектора”, казала је Маја Пешић, руководилац пројекта.

Општина обезбиједила 42 нова контејнера

Вриједна опрема је посредством пројекта “Зелена острва” обезбијеђена за Комунално предузеће.

Пројекат који спроводи Општина Беране је јако важан за наше предузеће. Наши запослени су заједно са представницима Општине и Комуналне полиције похађали предавања и тренинге на тему управљања отпадом.

Комунално предузеће је кроз овај пројекат добило раније 2000 канти од 120 литара, као и осам зелених острва са по четири контејнера у четири боје, и све те локације су озелењене. Поред тога, добили смо и камион, док су колеге из Комуналне полиције ауто за теренски рад”, казао је директор Вучетић.