У Подгорици је, у организацији Министарства европских послова, јуче одржан Инфо дан поводом Позива за креирање мрежа за пренос иновација, у  оквиру програма URBACT IV. Позив је отворен до 20. марта 2024.године и пружа прилику европским градовима да  размјењују добре праксе и да заједно са грађанима креирају рјешења како би урбане средине биле зеленије, инклузивније и иновативније.

Искуство црногорских партнера у програму URBACT IV представила је у име Општине Беране  Татјана Малишић Делевић – координатор пројекта ECONNECTING. Овај пројекат  општина реализује у партнерству са 8 европских градова од јуна 2023.

Оно по чему се URBACT разликује од других програма европске територијалне сарадње јесте његова  усмјереност на укључивање што више заинтересованих страна на локалном ниву, заједничко креирање пилот активности и локалних  акционих планова и стратегија.

“URBACT препознаје улогу коју градови имају у рјешавању комплексних друштвених  изазова  и омогућава локалним самоуправама да буду покретачи промјена”, рекао је Милош Марковић, в.д. генерални директор Директората за европску и територијалну сарадњу у Министарству европских послова.