Форум МНЕ је у партнерству са шест држава региона Западног Балкана (Црна Гора, Србија, Македонија, Косово, Албанија, Босна и Херцеговина) организовао регионалну конференција ‘’Омладински рад у борби против насилног екстремизма’’ Циљ конференције је идентификовање ефективних пракси у омладинском раду које би допринијеле превенцији насилног екстремизма међу младим људима у региону.

Конференција је окупила представнике шест земаља из региона, који долазе из редова цивилног друштва, органа реда и институција националног и локалног нивоа.  Испред Канцеларије за младе Општине Беране, конференцији је присуствовала Маријета Мојашевић.

На конференцији је покренута дискусија о покретачима насилног екстремизма и подстицајима који доприносе његовом развоју и настављена је дискусија о улози омладинског рада у борби против насилног екстремизма и улози коју организације цивилног друштва, а посебно омладински радници имају у овом процесу.

Конференција је дио пројекта ‘’Отпорност младих према радикалним и екстремним понашањима’’ који спроводи организција Форум МНЕ у партнерству са ДамаД-Србија, ПРОНИ Центар за омладински рад-Босна и Херцеговина, Институт за демократију и медијацију -Албанија, ФИQ Форум за грађанске иницијативе-Косово и СЕГА, Коалиција омладинских организација-Македонија.

Пројекат је финансијски подржао Балкански фонд за демократију, пројекат Њемачког Маршал фонда САД.