Скупштина општине Беране је 13.11.2015. године одржала сједницу , која је на иницијативу Предсједника Општине сазвана по хитном поступку.  Скупштина је  већином гласова донијела : Одлуку о конституисању заложног права – хипотеке и Одлуку о именовању извршног директора ДОО „Паркинг сервиса“ Беране.

Хипотека се конституише у корист Владе Црне Горе – Министарства финансија, као средство обезбеђења  за издавање државне гаранције за кредитно задужење Општине Беране у износу од 5.200.000,00 евра.

За извршног директора ДОО „Паркиг сервиса“Беране, Скупштина је именовала Миомира Масловарића, дипломираног економисту.