У оквиру пројекта „Зелена острва“, у Беранама је одржано прекогранично предавање о националном и ЕУ законодавству у вези са животном средином и отпадом.

Предавање је било организовано за запослене у локалним самоуправама, Комуналним предузећима, Комуналним  полицијама из општина Беране и Малеси е Мадхе (Албанија). Поменутo предавањe имало је за циљ размјену искустава између ове двије општине, а учесници и пројектни тим  су ималa прилику да унаприједе знање из ове области. Такође, представљене су и најбоље праксе и стандарди запосленима и институцијама које су на различитим нивоима задужене за прикупљање отпада на својим територијама.

Пројекат „Зелена острва“ финансиран је од стране Европске уније у оквиру програма прекограничне сарадње Црна Гора-Албанија.