На сједници одржаној 02.07.2015. године, СО-е Беране је после вишесатне  расправе, већином гласова донијела Одлуку о задужењу Општине Беране ради рефинансирања дугова. Општина Беране задужује се код Hipo Alpe-Adria-Bank  АД Подгорица са кредитом у износу до 2 220 000 €. Услови кредитног задужења су: Каматна стопа 4.8% + 3М еурибор, грејс период 12 мјесеци, са роком отплате 7 година. Кредит се узима ради рефинансирања постојећих дугова по основу кредитних задужења и зајмова.

Предсједник Општине Беране ће у име Општине Беране закључити Уговор о задуживању у складу са овом одлуком.