На сједници Скупштине Општине Беране, која је одржана по хитном постуку 26.12.2023.године, усвојене су  три битне одлуке за општину Беране:

  1. Одлука о Буџету Општине Беране за 2024. године и
  2. Одлука о продаји грађевинског земљишта у захвату ДУП-а „ Лијева обала Лима“.

У оквиру тачке избори и именовања, за секретара Скупштине, изабран је Зоран Јелић, дипломирани правник.