На Другој  редовној  сједници Скупштине општине Беране, која је одржана 10. октобра 2022. године, Скупштина је разматрала и усвојила следеће одлуке:

  1. Одлуку о иступању Општине Беране из суоснивачког удјела установе високог образовања;
  2. Одлуку о прихватању поклона – Умјетничке галерије “Никола и Угљеша Поповић“;
  3. Одлуку о размјени непокретности;
  4. Одлуку о утврђивању јавног интереса за потпуну и непотпуну експропријацију непокретности ради изградње атмосферске и измјештање постојеће фекалне канализације у МЗ Берансело;
  5. Одлуку о потврђивању Одлуке о утврђивању Цјеновника услуга

Службе заштите и спашавања Општине Беране;

Предлог Одлуке о утврђивању накнаде за новорођену дјецу на подручју општине Беране, као тачка дневног реда је повучена, а о истој ће се одлучивати до краја године.

Поред наведених одлука Скупштина је већином гласова пихватила Програм рада за 2022. годину  ДОО “Спортски центар“ Беране, као и извјештаје за 2021. годину ДОО “ Спортски центар“, ДОО “Комунално“ и ДОО “Водовод и канализација“.

Скупштина је констатовала престанак мандата досадашњим одборницима Сандри Мартиновић и Марици Јанковић, а умјесто њих изабране су Ивана Лутовац и Вања Ђуричанин.

У оквиру тачке избори и именовања, Скупштина је такође констатовала престанак мандата члану Одбора директора ДОО “Водовод и канализација“, Марјану Обадовићу и замјеници члана Општинске изборне комисије, Љиљани Лекић.

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ