На основу члана 6 Одлуке о Награди ‘’21. јул“, Жири за додјелу Награде ‘’21.јул“ у 2023. години, обавјештава све заинтересоване да до 1. јула 2023. године, могу достављати своје предлоге за Награду.

            Награда ‘’21. јул“, поводом Дана Општине Беране, додјељује се као посебан облик признања за најбоље остварене резултате у свим областима рада и стваралаштва који су од изузетног значаја за развој општине Беране.

            Награда се додјељује правним лицима, групи грађана и појединцима са територије општине Беране за остварене резултате у последњој години дана, а у изузетним случајевима за постигнуте резултате у дужем стваралачком периоду. Награда се може додијелити и посмртно.

            Награда може да се додијели и појединцима који не живе на територији општине Беране, ако њихова остварења имају посебан значај за Општину.

            Право предлагања кандидата за Награду имају: предузећа, установе, удружења, групе грађана, појединци и други субјекти са пребивалиштем, односно сједиштем у Беранама.

            Предлози за Награду се достављају у писаној форми, са образложењем и документацијом, на основу које се може оцијенити вриједност остварених резултата који се предлажу за Награду. Предлози се достављају на адресу: Скупштини општине Беране – Жирију за додјелу Награде ‘’21. јул“, 84300 Беране, ул. IV црногорске бригаде бр. 1, најкасније до 1. јула 2023. године.

Предлагач може допунити предлог до истека рока за достављање предлога.

            Неблаговремене, необразложене и недокументоване предлоге, Жири неће разматрати.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Број: 02-016/23-246

Беране, 29. 05. 2023. године

                                                                                       Жири за додјелу Награде ‘’21. јул“

                                                                                                    П р е д с ј е д н и к,

                                                                                                  Александар Рмуш,с.р.