ЦРНА ГОРА
Скупштина општине Беране
Служба Скупштине
Број: 02- 030-580
Беране, 09. 11.2018. године,

Трећа сједницa Скупштине општине Беране, која је била сазвана за 05. 11. 2018. године, одржаће се у четвртак, 15. 11. 2018. године, са почетком у 11,00 часова.

Предлог за допуну Дневног реда:

Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку предсједника општине Беране о именовању потпредсједника Општине; (Одлука о именовању)
Извјестилац: секретарка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Новица Обрадовић, с.р.