НВО „Дар“, уз подршку Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама Општине Беране, започела је реализацију пројекта „Знањем превазиђимо подјеле“.

Циљ пројекта је подизање свијести ученика средњих школа о једнакости у остваривању и конзумирању права грађана, развоју толеранције и хумани приступ особама са инвалидитетом у локалној заједници.

Циљна група су 30 изабраних средњошколаца који ће проћи обуку у остваривању непосредне комуникације са особама са инвалидитетом, пружању промоћи и повећању степена сарадње и заједничког живота у заједници у којој живе.

Како је саопштио предсједник НВО „ДАР“, Стефан Јокић, пројекат је од значаја за заједницу и развој грађанског активизма младих, прије свега ученика средњих школа, јер ће обуком и вршњачком едукацијом полазници стећи знања и вјештине у остваривању непосредног контакта са особама са инвалидитетом, упознавању са обољењима и специфичностима којима су изложене особе са инвалидитетом, психолошким и менталним способностима и ограничењима , као и начином пружања непосредне помоћи и повећању степена толеранције.

„Млади често нијесу свјесни колико покретање овакве и сличних иницијатива у рјешавања малих проблема у заједници може донијети користи заједници и њима самима“, наводи координаторка пројекта Јована Дошљак, и додаје да се пројектом жели подстаћи активизам младих кроз иницирање заједничких акција, како би се утицало на боље разумијевање проблема особа са инвалидитетом у нашој општини.

На крају пројекта, путем заједничких акција и дружења, планирано је уређења зелених површина основних школа „Вук Караџић“ и „Вукашин Радуновић“, Гимназије „Панто Малишић“, Средње медицинске школе „Др Бранко Зоговић“ и Дневног центра за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју.