На Збору грађана МЗ Горње Заостро одржаном у oсновној школи у Горњем Заостру, дана 25.10.2017.године, изабран је нови Савјет МЗ од 7 чланова. Већином гласова присутних је одлучено да Савјет МЗ Горње Заостро буде у следећем саставу: Вучић Добрашиновић, Милоје Премовић, Благоје Богавац, Ранко Добрашиновић, Горан Богавац, Цвеле Богавац и Радоје Вуковић .

На Збору је изабран и Надзорни одбор од три  члана који чине: Славко Добрашиновић, Лазар Богавац и Радоје Добрашиновић.

На конститутивној сједници Савјета, одржаној након Збора грађана, нови Савјет МЗ Горње Заостро је већином гласова присутних чланова Савјета изабрао Вучића Добрашиновића за предсједника Савјета МЗ Горње Заостро, који ће у наредне четири године заступати ову мјесну заједницу.

За замјеника предсједника Савјета изабран је Милоје Премовић.

Збору грађана, испред локалне управе, су присуствовали начелник Службе за заједничке послове – Данко Мартиновић и  секретар Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности – Младен Стијовић.