На конференцији о становању Рома на Западном Балкану, која је одржана у Сарајеву, а којој је присуствовала савјетница за расељена лица и Роме у Општини Беране Љубинка Мијовић, договорена је методологија за мапирање становања Рома у региону.

Легализација неформалних ромских насеља

Легализација неформалних ромских насеља у региону најповољније је и најједноставније рјешење у циљу омогућавања одрживог стамбеног збрињавања Рома, закључак је који је припремио пројекат Савјета за регионалну сарадњу за интеграцију Рома. Најављено је да ће нова методологија, која је предложена за мапирање нелегалних насеља у којима живе Роми, бити примјењена као пилот пројекат у по двије општине у свакој од шест држава Западног Балкана, укључујући и Црну Гору, а с циљем њене касније примјене у цијелом региону.

На конференцији, коју је организовао Акциони тим за интеграцију Рома (РИ 2020) Савјета за регионалну сарадњу (РЦЦ), учествовале су националне контакт особе за Роме, представници министарстава из региона која се баве становањем, локалних самоуправа и катастара, представници цивилног друштва Рома и међународних организација.

Делегацију Црне Горе је предводио генерални директор Директората за унапређење и заштиту права мањинских народа и других мањинских заједница у Министарству за људска и мањинска права Леон Ђокај, који је уједно и национални координатор за праћење спровођења Стратегије за социјални инклузију Рома и Египћана у ЦГ 2016-2020.

Предложена методологија за мапирање становања Рома важна је за доношење одлука на националном нивоу о програмима и пројектима за побољшање услова становања Рома. Методологија је усмјерена на ромска насеља са лошим стамбеним условима у региону, те нагласак ставља на квалитет становања, а не на националност становника. У методологији се користе доступни подаци са различитих нивоа и из различитих институција из сваке државе.

Цијели процес је у складу са циљевима Декларације партнера са Западног Балкана о интеграцији Рома у склопу процеса проширења Европске уније, која је одобрена на самиту у Познању у јулу ове године.