Комисија за преиспитивање поступка расподјеле кадровских станова и станова за службенике и намјештенике је 30.09.2015.године, одржала 7 сједницу. Сједници су на позив Комисије присуствовали предсједник и чланови Комисије за рјешавање стамбених потреба службеника и намјештеника Општине Беране: Веселин Чукић, Драгић Милошевић, Елвис Рамусовић, а из оправданих разлога сједници Комисије нијесу присуствовале Милијана Вељић и Сања Булић .

Позиву Комисије није се одазвао, нити је пријавио одсуство правни заступник Општине, господин Веселин Драгојевић.

Како је на дневном реду било разматрање документације у вези судских поступака и извршења судских одлука, Комисија је једногласно донијела следеће

З а к љ у ч к е:

  1. Комисија ће обавијестити предсједника Општине да се правни заступник Општине, господин Веселин Драгојевић није одазвао позиву Комисије да присуствује раду сједнице, нити је обавијестио Комисију о разлозима свог одсуства, чиме је ускратио Комисију за информације које су јој биле неопходне, а што наводи на закључак да је одбио да сарађује са Комисијом и да је на тај начин показао непоштовање према Скупштини као законодавном органу локалне самоуправе. Органи локалне управе и запослени су дужни да сарађују са Комисијом као радним тијелом Скупштине и пружају јој неопходне информације.
  1. На основу тврдњи присутних чланова Комисије за рјешавање стамбених потреба службеника и намјештеника Општине Беране, констатовано је да је комисија поступила по судским одлукама и извршила ново бодовање и донијела коначну ранг листу учесника на оглас о расподјели станова за службенике и намјештенике.

Чланови Комисије за рјешавање стамбених потреба службеника и намјештеника Општине Беране су изјавили, да су сви извјештаји и записници са њених сједница предати правном заступнику Општине, господину Веселину Драгојевићу.