Секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
Правилника о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама бр. 20-680-277 од 25.03.2016. године.

Правилник, заведен под бројем

20-680-704. 03.08.2016. се налази у прилогу

izmjena pravilnika sport