ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02-030-582

Беране, 16.10.2015. године,

Поштовани,

Достављамо Вам предлоге за допуну Дневног реда за X сједницу Скупштине општине Беране, која је заказана за уторак, 20. 10. 2015. године.

 1. Предлог Одлуке о братимљењу Општине Беране са Општином Старо Нагоричане;

Извјестилац: потпредсједник Општине Драгутин Јоксимовић

2. Предлог Одлуке о именовању пројектног менаџера за предлог Пројекта који се финансира из фонда IPA 2011 којим управља Делегација Европске уније у Црној Гори;

Извјестилац: менаџер Општине

3. Предлог Одлуке о насељима и границама подручја насеља на територији општине Беране

-Елаборат о одређивању граница подручја градских, приградских и сеоских насеља на територији општине Беране

Границе сеоских насеља       Границе градских насеља

Извјетилац: секретарка Секретаријата за комунално-стамбене послове и саобраћај

4. Предлог Статута Друштва са ограниченом одговорношћу ’’Бенерго’’ Беране;

Извјестилац: менаџер Општине

 

 

                                                ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                       Горан Киковић,с.р.