Предлози за допуну дневног реда за XIV редовну сједницу Скупштине општине Беране

ЦРНА ГОРА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Служба Скупштине

Број: 02-016/21247/1

Беране, 25. јун 2021. године,

Предлози за допуну дневног реда за XIV редовну сједницу Скупштине општине Беране, сазване за 29. јун 2021. године:

  1.  Предлог Одлуке о давању гаранција;

Извјестилац: секретар Секретаријата  за Финансије и економски развој

  •  Предлог Одлука о утврђивању накнада за новорођену дјецу на подручју општине Беране.

 Извјестилац: Бранислав Јокић-одборник.

  •  Извјештај о пословању у 2020. годину ДОО „Водовод и канализација“ Беране;

Извјестилац: извршни директор ДОО “Водовод и канализација“ Беране

                                                               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                                       Новица  Обрадовић, с.р.