ЦРНА ГОРА
Скупштина општине Беране

Служба Скупштине
Број: 02-016/20-383
Беране, 21. децембар 2020. године,

Сходно члану 85 став 6 Пословника Скупштине, достављени су предлози за допуну дневног реда за XII редовну сједницу Скупштине, сазване за 25. децембар 2020. године, и то:

  1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цијенама услуга ДОО“Водовод и канализација“ Беране;

Захтјев за давање сагласности на висину цијене

Одлука о цијенама услуга ДОО“Водовод и канализација“

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за комунално-стамбене послове и саобраћај и заштиту животне средине

2.Програм обављања комуналних дјелатности за 2021. годину ДОО “Водовод и канализација“ Беране;

– Одлука Одбора директора за програм

Извјестилац: извршни директор ДОО “Водовод и канализација“

                                                                ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                                         Новица  Обрадовић, с.р.