ЦРНА ГОРА
Скупштина општине Беране
Служба Скупштине
Број: 02-030-
383
Беране,
12.07.2016. године,

Поштовани,

У складу са чланом 77 Пословника Скупштине општине, предсједник Општине, као овлашћени предлагач доставио је предлоге за допуну дневног реда за XIII сједницу Скупштине општине Беране, која је заказана за понедељак, 19. 07. 2016. године, и то:

 1. Предлог Одлуке о давању сагласности на кредитно задужење ДОО “Бенерго“ Беране;  (Предлог одлуке)
  Извјестилац: директор ДОО “Бенерго“ Беране
 1. Предлог Одлуке о давању гаранције; (Предлог одлуке)
  Извјестилац:
  директор ДОО “Бенерго“ Беране
 1. Предлoг Одлуке о давању сагласности на цјеновник услуга ДОО “Агенције за изградњу и развој Беране“ Беране;  (Предлог одлуке,   Предлог цјеновника)
  Извјестилац: директор ДОО “Агенције за изградњу и развој Беране“ Беране

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Горан Киковић, с.р.