ЦРНА ГОРА
Скупштина општине Беране
Служба Скупштине
Број: 02-030-760
Беране, 25.12.2015. године,

 

Поштовани,

У складу са чланом 77 Пословника Скупштине општине, предсједник Општине, као овлашћени предлагач доставио је предлоге за допуну дневног реда за XI сједницу Скупштине општине Беране, која је заказана за понедељак, 28. 12. 2015. године, и то:

 1. Предлог Одлуке о одређивању назива улица на територији општине Беране;  (Сагласност МЗ,    Графички приказ)

Извјестилац: секретар Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

2.Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о организовању јавне установе “Полимски музеј“ Беране;

Извјестилац: секретар Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

3.Предлог Одлуке о преузимању запослених услед територијалне промјене

Извјестилац: секретар Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

 

 

                                                ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                       Горан Киковић,с.р.