ДОО „Комунално“ Беране спровело je ванредну акцију чишћења аеродромске писте у Беранама, као и зелене површине око писте. У акцији чишћења учествовали су запослени Комуналног са механизацијом.

Како је на зеленим површинама око писте била одложена велика количина комуналног и грађевинског отпада и земље, а самим тим формиране и дивље депоније, акцијом је обухваћено чишћење површина, сакупљање отпада и његов одвоз. У току акције је сакупљено и одвезено око 120 м³ комуналног отпада, као и приближно око 470 м³ биоотпада, грађевинског отпада и земље. На зеленим површинама око писте остало је између 400 и 500 м³ земље која је ту одлагана, а очекује се убрзо и њено уклањање.

Наведене дивље депоније су у већој мјери биле формиране на дијелу аеродромске писте у МЗ Лужац. Апелујемо на дио несавјесних грађана да не одлажу отпад на мјестима која за ту сврху нису предвиђена. Напомињемо, да самим тим поступком поред тога што загађују животну средину, крше закон и ризикују да буду санкционисани.

Из Комуналног апелују на дио савјесних грађана да сваку неправилност која се односи на несавјесно одлагање отпада пријаве Комуналној полицији, како би се постепено зауставио овај начин односа према заједници и животној средини.