На основу члана 19 и 66 Пословника Скупштине општине Беране (“Сл. лист ЦГ“-Општински прописи бр. 22/12)

С  а  з  и  в  а  м

ЧЕТВРТУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

за четвртак, 27. децембар 2018. године

Сједница ће се одржати у великој сали за сједнице СО-е,  са почетком у 11,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
2.Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о буџету општине Беране за 2018. годину; (Прилог и Мишљење )
Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој
3. Предлог Одлуке о утврђивању накнаде за рад органа управљања у јавним установама и друштвима са ограниченом одговорношћу чији је оснивач Општина Беране;
Извјестилац: секретарка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности
4. Предлог Одлуке о давању на управљање и коришћење општинских и некатегорисаних путева на територији општине Беране
Извјестилац: вд секретар Секретаријата за комунално-стамбене послове и саобраћај
5. Предлог Одлуке о додјељивању јавног признања-звања почасни грађанин Општине;
Извјестилац: представник предлагача
6. Предлог Одлуке о додјељивању јавног признања-звања почасни грађанин Општине
Извјестилац: представник предлагача
7. Предлог Одлуке о измјени Одлуке о подизању спомен обиљежја постављањем спомен објекта споменика маршалу Георгију Константиновичу Жукову;
Извјестилац: представник предлагача
8. Избори и именовања

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон   235-319.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-030-670
Беране, 17.12.2018.г.

Предсједник Скупштине

Новица Обрадовић,с.р