U okviru okruglog stola u Podgorici predstavljena su tri važna projekta koja se sprovode u Crnoj Gori od strane lokalnih samouprava, a koji se finansiraju iz sredstava EU. Projekat „Zelena ostrva“ koji realizuje Opština Berane kao glavni aplikant predstavila je projekt menadžer Maja Pešić.

Zelena ostrva

Opštine imaju važnu ulogu u usvajanju i primjeni evropskih standarda i vrijednosti, zbog čega treba da nastave sa sprovođenjem projekata koji donose koristi lokalnim zajednicama i njenim građanima, poručeno je na okruglom stolu „Lokalne samouprave u procesu pregovora – uspjesi i izazovi na putu prema EU“.

Skupu su prisustvovali predsjednici i rukovodstva crnogorskih opština i projekt menadžeri. Učešće je uzeo i predsjednik oppštine Berane Dragoslav Šćekić sa saradnicima, Majom Pešić i savjetnikom Darkom Stojanovićem.

Zelena ostrva  Berane
Foto: gov.me / V. Tomović

Generalni sekretarijat Vlade i Zajednica opština Crne Gore organizovali su okrugli sto, imajući u vidu ulogu lokalnih samouprava u procesu pristupanja Crne Gore EU, kao i potrebu jačanja saradnje državnih i lokalnih organa, posebno u dijelu harmonizacije i sprovođenja evropskih propisa i standarda.

Zelena ostrva Berane
Foto: gov.me / V. Tomović

Glavni pregovarač Aleksandar Drljević poručio je da pristupanje EU, kao jedan od ključnih vanjskopolitičkih prioriteta Vlade, neostvariv bez aktivnog učešća i značajnog doprinosa lokalnih samouprava. „Reforme koje se sprovode na lokalnom nivou važna su pretpostavka za sprovođenje propisa koje usklađujemo s pravnom tekovinom EU, usvajanje i primjenu evropskih standarda u različitim oblastima, ali i za efikasno korišćenje dostupnih sredstava iz fondova EU“, dodao je on.

Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić smatra da je uključivanje predstavnika lokalnih vlasti u strukture za pregovore od izuzetne važnosti za kredibilitet procesa pregovaranja, jer lokalne samouprave, imaju odgovornost za primjenu zakona u procesu pristupanja i nakon učlanjenja u EU.

Značaj lokalnih samouprava u obezbjeđivanju održivog razvoja opština i sveukupan napredak države prema EU istakao je i šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Aivo Orav.

„EU je do sada donirala više od 25 miliona eura za finansiranje projekata čiji su korisnici crnogorske lokalne samouprave, a u narednim godinama planirano je i više sredstava“, istakao je Orav, dodajući da opštine treba da budu aktivno uključene u pripremu projekata.

Zelena ostrva Berane