Predsjednik opštine Dragoslav Šćekić, direktor Agencije za izgradnju i razvoj Miro Vešović i pomoćnik direktora Agencije Miloš Raičević, koji je ujedno i nadzorni organ ispred Agencije i Opštine, obišli su radove koji se izvode na putnom pravcu Vinicka- Turija.

Radovi su vezani za probijanje puta i spajanje Vinicke sa svojom planinom. Takođe, na ovaj način se znatno olakšava put poljoprivrednim proizvođačima koji više decenija koriste postojeći putni pravac za odlazak na planinu Turiju.

Pomenuti projekat se inače realizuje sredstvima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Opštine Berane, a u neposrednoj saradnji sa režijskim Odborom za izgradnju puta i MZ Vinicka, koji su i bili, zajedno sa izvođačima prisutni na samoj trasi. Zajednički je konstatovano da se radovi izvode kvalitetno i predviđenom dinamikom.

Takođe, obiđeni su i radovi na putu Štitari- Rujišta, koji su tokom dana i uspješno završeni, čime je kompletirana dionica puta koja prolazi kroz Štitare do Rujišta u dužini od skoro 6 km, sa ivičnjacima i rigolama. Inače, finansijska sredstva su obezbijeđena od strane Direkcije javnih radova, odnosno Vlade Crne Gore sa jedne, i Opštine Berane sa druge strane. Ovim su stvoreni uslovi za kvalitetnije saobraćanje u ovom dijelu opštine i bržu dostupnost pomenutih sela gradu.

Ono što takođe treba pomenuti jeste i činjenica da slijedi nastavak radova na oštećenoj dionici puta u Štitarima, tačnije od seoske kapele do mljekare. Početak navedenih radova se očekuje u narednih par mjeseci.

Agencija za izgradnju i razvoj Berana nastavlja sa radovima i u narednom periodu.