Предсједник општине Драгослав Шћекић, директор Агенције за изградњу и развој Миро Вешовић и помоћник директора Агенције Милош Раичевић, који је уједно и надзорни орган испред Агенције и Општине, обишли су радове који се изводе на путном правцу Виницка- Турија.

Радови су везани за пробијање пута и спајање Виницке са својом планином. Такође, на овај начин се знатно олакшава пут пољопривредним произвођачима који више деценија користе постојећи путни правац за одлазак на планину Турију.

Поменути пројекат се иначе реализује средствима Министарства пољопривреде и руралног развоја и Општине Беране, а у непосредној сарадњи са режијским Одбором за изградњу пута и МЗ Виницка, који су и били, заједно са извођачима присутни на самој траси. Заједнички је констатовано да се радови изводе квалитетно и предвиђеном динамиком.

Такође, обиђени су и радови на путу Штитари- Рујишта, који су током дана и успјешно завршени, чиме је комплетирана дионица пута која пролази кроз Штитаре до Рујишта у дужини од скоро 6 км, са ивичњацима и риголама. Иначе, финансијска средства су обезбијеђена од стране Дирекције јавних радова, односно Владе Црне Горе са једне, и Општине Беране са друге стране. Овим су створени услови за квалитетније саобраћање у овом дијелу општине и бржу доступност поменутих села граду.

Оно што такође треба поменути јесте и чињеница да слиједи наставак радова на оштећеној дионици пута у Штитарима, тачније од сеоске капеле до мљекаре. Почетак наведених радова се очекује у наредних пар мјесеци.

Агенција за изградњу и развој Берана наставља са радовима и у наредном периоду.