Šesta sjednica Skupštine opštine Berane, koja je započeta 02.jula 2019 završila je sa radom 11 jula u ponoćnim satima. Pored  18 odluka koje su usvojene prvoga dana zasijedanja, skupština je u nastavku sjednice usvojila:

1.Izvještaj o radu i finansijsko poslovanje za 2018.godinu sa Programom rada i finansijskim planom poslovanja za 2019. godinu DOO “Komunalno“ Berane;

2. Izvještaj o poslovanjuza 2018. godinu i Program rada sa finansijskim planom poslovanja za 2019. godinu, DOO “Vodovod i kanalizacija“ Berane;

3. Izvještaj o radu za 2018. godinu sa finansijskim izvještajem za 2018. godinu sa   Planom i programom rada i finansijskim planom za 2019. godinu, JU “Dnevnicentar  za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Berane;

4. Izvještaj o raduza 2018. godinu i  Program rada i finansijski plan DOO “Parking servis“ Berane  za 2019. godinu;

5. Izvještaj o radu Turističke organizacije Berane za 2018. godinu i Predlog programa rada sa finansijskim planom  TO Berane za 2019. godinu;

6. Izvještaj o radu Etičke komisije za lokane službenike i namještenike za 2018. godinu;

7.Informaciju o stanju i problemima u oblasti sekundarne zdravstvene  zaštite na području opštine Berane za 2018. godinu;

Skupština nije prihvatila Informaciju o stanju i problemima u oblasti primarne zdravstvene zaštite na području opštine Berane za 2018. godinu, JZU Doma zdravlja Berane, kao ni Izvještaj o radu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2018. godinu.

Na kraju zasjedanja, nakon  razmatranja  tačke izbor i imenovanja, skupština je imenovala predstavnke osnivača u Skupštinu Turističke organizacje Berane i to: Nikolu Koraća, Gordanu Mihajlović, Gordanu Fatić, Marka Mišovića, Vanju Dragojević, Milomira Barjaktarovića i Veljka Radičevića.

Slijedi kraća ljetnja pauza u zasijedanju, a o datumu održavanja  VII sjednice Skupštine opštine Berane, javnost će biti blagovremeno obaviještena.