Шеста сједница Скупштине општине Беране, која је започета 02.јула 2019 завршила је са радом 11 јула у поноћним сатима. Поред  18 одлука које су усвојене првога дана засиједања, скупштина је у наставку сједнице усвојила:

1.Извјештај о раду и финансијско пословање за 2018.годину са Програмом рада и финансијским планом пословања за 2019. годину ДОО “Комунално“ Беране;

2. Извјештај о пословањуза 2018. годину и Програм рада са финансијским планом пословања за 2019. годину, ДОО “Водовод и канализација“ Беране;

3. Извјештај о раду за 2018. годину са финансијским извјештајем за 2018. годину са   Планом и програмом рада и финансијским планом за 2019. годину, ЈУ “Дневницентар  за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране;

4. Извјештај о радуза 2018. годину и  Програм рада и финансијски план ДОО “Паркинг сервис“ Беране  за 2019. годину;

5. Извјештај о раду Туристичке организације Беране за 2018. годину и Предлог програма рада са финансијским планом  ТО Беране за 2019. годину;

6. Извјештај о раду Етичке комисије за локане службенике и намјештенике за 2018. годину;

7.Информацију о стању и проблемима у области секундарне здравствене  заштите на подручју општине Беране за 2018. годину;

Скупштина није прихватила Информацију о стању и проблемима у области примарне здравствене заштите на подручју општине Беране за 2018. годину, ЈЗУ Дома здравља Беране, као ни Извјештај о раду Завода за запошљавање Црне Горе за 2018. годину.

На крају засједања, након  разматрања  тачке избор и именовања, скупштина је именовала представнке оснивача у Скупштину Туристичке организацје Беране и то: Николу Кораћа, Гордану Михајловић, Гордану Фатић, Марка Мишовића, Вању Драгојевић, Миломира Барјактаровића и Вељка Радичевића.

Слиједи краћа љетња пауза у засиједању, а о датуму одржавања  VII сједнице Скупштине општине Беране, јавност ће бити благовремено обавијештена.