Седма сједница Скупштине општине Беране, завршила је са радом дана 09. септембра 2019. године.

На сједници су разматране и усвојене следеће одлуке:

  1. Одлука о давању сагласности на Одлуку о кредитном задуживању ДОО “Бенерго“ Беране;
  2. Одлука о давању гаранција;
  3. Одлука о начину привременог складиштења неопасног грађевинског отпада и условима заштите животне средине;
  4. Одлука о одржавању јавних гробља, капела и сахрањивању на територији општине Беране;
  5. Одлука o измјенама и допунама Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Беране;

Скупштина није прихватила Одлуку о оснивању Рукометног клуба “Беране 1949“.

На крају засиједања, након разматрања тачке Избори и именовања, Скупштина је изабрала предсједника и чланове Савјета за права лица са инвалидитетом у саставу: Милорад Магделинић, предсједник и чланови: Јелена  Божовић, Виолета Шћеповић, Лидија Кљајић, Ерол Растодер. Такође, Скупштина је донијела одлуке о замјени чланова у радним тијелима. Слиједи краћа пауза између засиједања, а о одржавању Осме сједнице јавност ће бити благовремено обавијештена.