Секретаријат за стамбено- комуналне послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране спровео је активности на попису стамбених и пословних објеката у приградском дијелу Берана, у 3 мјесне заједнице и то: Пешца, Долац и Берансело. Пописано је укупно 1575 стамбених и пословних објеката и исто толико бројева је додијељено-одређено рјешењима Секретаријата , казао је секретар Милош Кастратовић.

Насеље Пешца


Према подацима Секетаријата , у МЗ Пешца у 14 улица, уз 1 стари пут и 1 магистрални пут, одређено је укупно 628 бројева стамбеним и пословним објектима; МЗ Долац у укупно 15 улица, одређено је укупно 553 броја стамбеним и пословним објектима и у МЗ Берансело у укупно 19 улица, уз 1 стари пут и 1 магистрални пут, одређено је укупно 394 броја стамбеним и пословним објектима.

Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине урадио је три збирна рјешења за сваку мјесну заједницу. На тај начин званично су одређени бројеви стамбеним и пословним објектима у овим мјесним заједницама. Рјешења су објављена на сајту и на огласној табли Општине Беране.
Достављена су рјешења и државним органима на даље поступање и то: Управи за катастар и државну имовину ЦГ ПЈ Беране, Министарству унутрашњих послова ЦГ ПЈ Беране, Управи за статистику ЦГ-Монстату , ДОО ,,Агенција за изградњу и развој“.

На овај начин створени су услови да грађанке и грађани из наведених мјесних заједница од сада имају број и добију прецизну адресу са бројем објекта, називом улице и мјесне заједнице којој припада објекат.


У ранијем периоду овај Секетаријат одредио је бројеве у урбаном дијелу града односно 2250 бројева (МЗ Ново Насеље, МЗ Парк, МЗ Стари град, МЗ Лим, МЗ Хареме), тако да до сада, заједно са приградаким дијелом града, укупно је одређено 3825 бројева стамбеним и пословним објектима.

Грађани информацију о броју свог објекта могу провјерити на сајту interno.adrese.me