Јуче је завршен Нацрт Стратешког плана развоја Општине Беране за период 2024-2031. године. 

Ово је први кровни стратешки документ који се прави на период од седам година, што представља усклађивање нормативних трендова са европским стандардима.

Нацрт садржи преглед чињеничног стања у областима важним за даље планирање развоја општине, као и смјернице развоја, преко 120 пројектних идеја и акциони план за 2024. годину.

На изради Нацрта плана ангажован је, као стручни консултант, конзорцијум који су чинили Институт за економику пољопривреде из Београда и „Рицо траининг центар“ ДОО Београд.

Општинском консултативном групом предсједавао је предсједник Општине Беране Вуко Тодоровић, док је радом интерресорне радне групе, у име Општине Беране, координисао потпредсједник Општине, Дамјан Ћулафић. 

Нацрт кровног стратешког документа ће се на јавној расправи наћи првих радних дана 2024. године.