Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Синиша Бјековић, са сарадницима боравио је у дводневној посјети Општини Беране у оквиру одржавања “Дана Заштитника”. Тим поводом сусрео се са предсједником Општине Вуком Тодоровићем, потпредсједником Дамјаном Ћулафићем и главним администратором Миладином Тмушићем.


Циљ посјете био је да се у непосредном разговору размијене информације о стању људских права и слобода у беранској Општини, као и то да се Институција приближи грађанима и омогуће консултације и подношење притужби свима који сматрају да су им права повријеђена поступањем државних органа, градских власти, јавних служби или других носилаца јавних овлашћења.
Првог дана посјете, осим теренских обиласака, одржани су и састанци са организацијама цивилног друштва које се баве правима особа са инвалидитетом. Ова активност дио је пројекта независног мониторинг механизма за промоцију и праћење примјене конвенције Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом.
Данас, другог дана посјете, организован је пријем грађанки/а у просторијама Полимског музеја који желе да поднесу притужбу или обаве консултацију о начинима и механизмима заштите својих права.
У згради општине организовано је и представљање извјештаја о положају Рома и Египћана у Црној Гори, који је институција Заштитника израдила у сарадњи са Програмском канцеларијом Савјета Европе. Циљ креирања документа био је да помогне органима јавне власти, НВО сектору, медијима и укупној јавности да се идентификују кључни изазови за смањење социјалне искључености и за борбу против дискриминације и сродних појава усмјерених према Ромима и Египћанима. Презентација извјештаја је прилика да се кључни налази и препоруке, посебно везани за Општину Беране, анализирају и продискутују са представницима локалних институција, као и са члановима саме заједнице.