Radovi na izgradnji puta Jezerine- Lubnice započeti su danas otvaranjem gradilišta kod Kolašina. Dionica je dugačka 14,4 kilometra sa dva tunela od 2,800m i 850m, i u njenu izgradnju će biti uloženo oko 34 miliona evra.  Po završetku radova put od Berana do Kolašina i Podgorice  će biti skraćen za 40 kilometara. Put će doprinijeti otvaranju Bjelasice u turističkom smislu i pospješiće uslove za ekonomski razvoj Berana i Kolašina.

Na svečanom otvaranju je govorio predsjednik Vlade Duško Marković uz prisustvo  ministra saobraćaja Osmana Nurkovića, predsjednice opštine Kolašin Željke Vuksanović, predsjednika opštine Dragoslava Šćekića sa saradnicima, kao i predstavnika Direkcija za saobraćaj i javne radove.

Projekat izgradnje ovog putnog pravca  je višedecenijska želja građana podbjelasičkih opština. U odluci Skupština opštine Berane o usvajanju  „Pravaca razvoja Opštine Berane za period 1997-2000“ (18.03.1997.), izgradnja puta Berane -Bjelasica – Kolašin nalazi se među prioritetima u dijelu razvoja saobraćajne infrastrukture.