ЗАПОЧЕТА VI СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Шеста сједница Скупштине општине заказана за 02. јул 2019. године, на којој се нашло 29 тачака предложеног дневног реда започела је са радом.

Прије него што се прешло на рад, предсједник Скупштине општине Беране, Новица Обрадовић, на предлог шефа Клуба СНП-а, Милосаве Пауновић, позвао је одборнике да минутом ћутања одају почаст Момиру Булатовићу, првом изабраном предсједнику Црне Горе од увођења вишестраначког система.

Након гласања о предлозима за измјену и допуну дневног реда, Скупштина је усвојила дневни ред са 29 тачака од којих су највећу пажњу одборника привукле тачке: Предлог Завршног рачуна Буџета општине Беране за 2018. годину и Предлог Одлуке о усвајању Стратешког плана развоја општине Беране 2019-2023 година.

На јучерашњем засиједању Скупштина је расправљала и усвојила следеће одлуке:

Завршни  рачун Буџета општине Беране за 2018. годину;Одлуку о усвајању Стратешког плана развоја Општине Беране 2019-2023 година;Одлуку о измјени одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Етичке комисије за изабране представнике и функционере ;Одлуку о измјени  одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Етичке комисије за службенике и намјештенике;Одлуку о измјени одлуке о утврђивању накнаде за рад Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе; Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о Буџету општине Беране за 2019. годину; Одлуку о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу ДОО “Бенерго“ Беране; Одлуку о давању гаранције; Одлуку о ауто-такси превозу; Одлуку о кућном реду у стамбеним зградама; Одлуку о давању сагласности на Уговор број: 01-031-2036; Одлуку о  давању на управљање и коришћење непокретности Јавној  установи “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ – Беране;

Одлуку о прибављању непокретности ради докомплетирања урбанистичке парцеле број 57 у захвату ДУП-а Стари град; Одлуку о преносу права располагања на грађевинском земљишту Влади Црне Горе-Министарству просвјете, за потребе реализације пројекта изградње нове предшколске установе – вртића; Одлуку о печатима општине Беране; Одлуку о образовању радних тијела Скупштине; Одлуку о прихватању кандидатуре за организацију Међуопштинских омладинских спортских игара (МОСИ) за 2021. годину; Одлуку о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању цијена услуга у ДОО“Спортски центар“ Беране;

С обзиром на обиман дневни ред, а у вези са договором постигнутим на колегијуму са шефовима клубова одборника, предсједник Скупштине Новица Обрадовић је прекинуо засиједање, а о наставку сједнице у складу са Пословником одборници ће бити накнадно обавијештени.