Danas je u Beranama počelo izvođenje radova II faze sanacije odlagališta otpada Vasove vode. Izvođač radova na ovom projektu je IGP „Fidija“doo Podgorica, sa ponuđenom cijenom od 657.476,64 evra sa PDV-om.
Problem Vasovih voda predstavlja dugogodišnji i veliki ekološki problem za naš grad, čija sanacija zahtijeva vrijeme i rad. Treba napomenuti da je ovo nastavak radova, koji su uspješno započeti hitnom intervencijom sa ciljem sprječavanja raznošenja otpada sa odlagališta duž Lučkog potoka, koji je ujedno i prestavljao prvu fazu ovog poduhvata.
Planirano je da radovi na drugoj fazi traju 8 mjeseci, uz očekivanja izvođača da, ukoliko ne bude nepredviđenih vremenskih neprilika, radovi budu završeni u roku.