Данас је у Беранама почело извођење радова II фазе санације одлагалишта отпада Васове воде. Извођач радова на овом пројекту је ИГП „Фидија“доо Подгорица, са понуђеном цијеном од 657.476,64 евра са ПДВ-ом.
Проблем Васових вода представља дугогодишњи и велики еколошки проблем за наш град, чија санација захтијева вријеме и рад. Треба напоменути да је ово наставак радова, који су успјешно започети хитном интервенцијом са циљем спрјечавања разношења отпада са одлагалишта дуж Лучког потока, који је уједно и престављао прву фазу овог подухвата.
Планирано је да радови на другој фази трају 8 мјесеци, уз очекивања извођача да, уколико не буде непредвиђених временских неприлика, радови буду завршени у року.