На сједници одржаној 26. септембра 2016. године, Савјет за развој и заштиту локалне самоуправе разматрао је Иницијативу у вези постављања табли са називима улица и постављања путоказа за  туристичка мјеста у граду и околини, коју је поднијела секретарка Скупштине,  Јасмина Ђукић.

Савјет је констатовао да још увијек нијесу постављене табле са називима улица,  иако је  истекао рок прописан одлуком. Разматрао је и проблеме станара рударских зграда у улици 29, новембра, а то су учестале жалбе станара због кошаркашког игралишта које је смјештено на простору између ових зграда. Станари тих зграда немају гдје да паркирају своја возила, нити постоји ограничење до колико часова могу да се изводе спортске активности, што ремети ред у том кварту.

Савјет једногласно предлаже да надлежни органи предузму следеће мјере:

  1. Постављање табли са називима улица, који су одређени Одлуком о одређивању назива улица на територији општине Беране бр. 02-030-766 од 29.12.2015. године;
  2. Да се на зеленом острву, које се налази на простору недалеко од платоа Општине, поред којег су паркирана такси возила, уклони табла са умрлицама и умјесто ње постави табла са  путоказима туристичких мјеста у граду и околини.
  3. Да се приступи рјешавању проблема које имају станари рударских зграда у ул. 29. новембра због кошаркашког игралишта, које се налази на простору између ових зграда;
  4. Да се уради тротоар за пјешаке од семафора до Српског православног гробља, јер је на том потезу улица  јако прометна и угрожава безбједност пјешака.