На основу члана 20 и 73 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

XV  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Сједница ће се одржати у четвртак, 18. новембра 2021. године, у сали Центра за културу, са почетком  у 10,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;

2. Предлог Одлуке о локалним објектима од општег интереса;
Извјештај са Јавне расправе
Извјестилац: в.д. помоћница секретарке Секретаријата за планирање и уређење простора

3. Предлог Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта;
Извјештај са Јавне расправе     
Извјестилац: в.д. помоћница секретарке Секретаријата за планирање и уређење простора

4. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката;       
Извјештај са Јавне расправе       
Извјестилац: в.д. секретарка Секретаријата за планирање и уређење простора

5. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Беране;
Сагласност            
Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

6. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу;   
Извјестилац: в.д. секретар Секретријата за комунално-стамбене послове и саобраћај и заштиту животне средине

7. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о социјалним давањима;
Извјештај са Јавне расправе  
Извјестилац: секретарка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

9. Нацрт Одлуке о утврђивању накнаде за новорођену дјецу на подручју општине Беране;  
Извјестилац: одборник Бранислав Јокић

10. Информација о учешћу Општине Беране у Регионалном програму локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2)
Предлог Закључка о реализацији програма(РеЛОаД2)
Извјестилац: координатор пројекта и помоћница секретара Секретаријата за инвестиције и пројекте

11. Информација о шумарству П.Ј. Беране за 2020. годину;
Извјестилац: Управа за шуме – шефица П.Ј. Беране

12. Избори и именовања

Присуство сједници  је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 

235-319 или на емаил: skupstina@berane.co.me.

НАПОМЕНА: Накнадно ћемо Вам доставити: одговоре на одборничка питања и сагласност Владе за Одлуку о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-016/21-397                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране, 08.11. 2021.г.                                                         Новица  Обрадовић,с.р.