На основу члана 76 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе-Општински прописи“ бр. 22/19)

С а з и в а м

СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Сједница ће се одржати у Великој сали Општине Беране, у четвртак, 16. јуна 2022. године, са почетком у 10,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. Избор предсједника и чланова Одбора за избор и именовање;
  2. Избор предсједника Општине Беране;

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на телефон 235-319.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Број: 02-016/22-129 

Беране, 14. 06. 2022.г.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                          Новица Обрадовић,с.р.