На основу члана 20 и 73 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи“ бр. 22/19)

САЗИВАМ

ЧЕТВРТУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Сједница ће се одржати у уторак, 04. априла  2023. године, у Великој сали Скупштине општине Беране, са почетком у 11:00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
  2. Предлог Одлуке о Награди ‘’21. јул“ и јавном признању-звању “Почасни грађанин Општине Беране“;

Извјестилац: одборник

Извјестилац: одборник

  • Извјештај о раду за 2022. године ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране;

Извјестилац: директор ЈУДневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране

  • План и програм рада за 2023. годину, са финансијским планом ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“Беране;

Извјестилац: директор ЈУДневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране

  • Извјештај о раду Опште болнице Беране за период од 01.01.-31.12.2022. године;

Извјестилац: директор ЈЗУ “Општа болница“ Беране

  • Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад за општине Беране, Андријевица и Петњица за 2022. годину;

Извјестилац: директор ЈУ “Центар за социјални рад Беране, Андријевица и Петњица“

  • Избори и именовања;

Напомена: мишљење предсједника Општине у вези са тачкама 2 и 3 предлога дневног реда биће накнадно достављена.

Присуство сједници  је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 

235-319 или на емаил: skupstina@berane.co.me.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-016/23-135                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране, 24. 03. 2023.г.                                                                Новица  Обрадовић, с.р.