Sredstva za nabavku 80 sadnica crvenog hrasta obezbijedila je Opština Berane. U prvoj fazi akcije sadnje učestvuju rukovodioci i zaposleni u Opštini, kao i u preduzećima i ustanovama čiji je ona osnivač. Jasikovac će uskoro imati novi izgled: završeno je asfaltiranje, trotoari, rasvjeta…

Zajednička akcija Opštine i Komunalnog: Jasikovac će biti bogatiji za 80 stabala

U okviru uređenja spomen parka Jasikovac, a u skladu sa višegodišnjim aktivnostima Opštine Berane za ozelenjavanje javnih površina i podizanjem drvoreda, danas će Komunalno preduzeće u saradnji sa Opštinom zasaditi drvored od 80 sadnica crvenog hrasta pored rekonstruisane ulice koja vodi prema izletištu.

Sredstva za nabavku stabala obezbijedila je Opština Berane. U akciji sadnje učestvuju opštinski sekretari, kao i direktori preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština, sa svojim zaposlenima.

Zajednička akcija Opštine i Komunalnog: Jasikovac će biti bogatiji za 80 stabala

Ovo je prva faza uređenja spomen parka Jasikovac. Planirano je da sledeće godine nastavimo ovu aktivnost. Očekuje nas ovih dana puštanje u rad ulične rasvjete prema izletištu i završetak radova na izgradnji trotoara„, saopštili su koordinatori akcije u ime Opštine, Vladimir Đaković i Milutin Mićović.

Zajednička akcija Opštine i Komunalnog: Jasikovac će biti bogatiji za 80 stabala

Realizacijom ove sadnje Jasikovac dobija drvored od 80 stabala crvenog hrasta na potezu koji je inače veoma frekventan i koji građani svakodnevno koriste, između ostalog, za šetnju i rekreaciju„, saopšteno je iz Komunalnog preduzeća.

Podsjetimo, Opština Berane izvodi radove prema izletištu Jasikovac. Asfaltiranje puta je završeno. Pri kraju su radovi na postavljanju obostranih trotoara od behaton ploča. Uskoro će biti puštena u rad rasvjeta. Rade se obostrane pješačke staze i postavljaju ivičnjaci.

Zajednička akcija Opštine i Komunalnog: Jasikovac će biti bogatiji za 80 stabala