Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću donijela je Odluku o  raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu. Ovom Odlukom izvršena je  raspodjela dijela prihoda od igara na sreću za sufinansiranje planova i programa za 2015. godinu, za sledeće oblasti: socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti, zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom, razvoj sporta, kultura i tehnička kultura, vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine i doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti.

Ukupan iznos sredstava opredijeljen za sufinansiranje programa i projekata  nevladinih  i  sportskih organizacija iz Berana u 2015. godini iznosi 116.590,00€. Podržane su sledeće organizacije i klubovi:

I – Iz oblasti Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti, sufinansiraće se sledeći planovi i programi :

Naziv : Centar kreativnih vještina

Naziv programa/projekta: Daj mi pet za nenasilni svijet

Odobren iznos sredstava : 7.000,00

Odgovorno lice : Tomašević Slobodan

 

Naziv: NVO „Korak Nade”

Naziv programa/projekta: NADA – Naše dobro za  djecu sa poteškoćama u razvoju

Odobren iznos sredstava : Odobren iznos sredstava : 2.500,00

Odgovorno lice : Kožar Diko

 

Naziv: Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Berane

Naziv programa/projekta: Osnaživanje kapaciteta i promocija dobrovoljnog davalaštva krvi u opština Berane, Andrijevica i Plav

Odobren iznos sredstava : 3.500,00

Odgovorno lice : Lazar Anđić

 

Naziv: NVO “SKILLS”

Naziv programa/projekta: Zanatom protiv siromaštva

Odobren iznos sredstava : 1.080,00

Odgovorno lice : Rastoder Erol

 

Naziv: Organizacija boraca NOR-a 1941 – 45 Berane

Naziv programa/projekta: Očuvanje , njegovanje i razvijanje tradicija Narodnooslobodilačke borbe 1941-1945 / Program rada 2015. godina

Odobren iznos sredstava : 2.400,00

Odgovorno lice : Vukajlo Vukajlović

 

Naziv: NVO “Ljepša budućnost” Berane

Naziv programa/projekta: Radionica za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

Odobren iznos sredstava : 3.700,00

Odgovorno lice : Milić Marina

 

Naziv: Udruženje mještana i prijatelja sela Vuče, Berane

Naziv programa/projekta: Aktivnosti na unapređenju života u selu Vuča

Odobren iznos sredstava : 3.932,00

Odgovorno lice : Korać Vučeta

 

II – Iz oblasti Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom, sufinansiraće se sledeći planovi i programi:

Naziv: Organizacija gluvih i nagluvih Berane, Plav, Rožaje i Andrijevica

Naziv programa/projekta: Poboljšati položaj gluvih i nagluvih osoba u opštinama Berane, Rožaje, Plav i Andrijevica – program rada 2015

Odobren iznos sredstava : 5.980,00

Odgovorno lice : Kukalj Stojan

 

Naziv: Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu, Rožaje i Plav

Naziv programa/projekta: Uključivanje slijepih i slabovidih građana u lokalnu zajednicu putem aktivizma korišćenja usluga

Odobren iznos sredstava : 2.808,00

Odgovorno lice : Branko Raičević

 

Naziv: Udruženje osoba sa hendikepom Berane

Naziv programa/projekta: Servisi za osobe sa invaliditetom

Odobren iznos sredstava : 9.200,00

Odgovorno lice : Trubljanin

 

Naziv: NVO Korak nade

Naziv programa/projekta: Obezbijedimo sadržajniji i bolji život djeci sa poteškoćama u razvoju u opštini Petnjica

Odobren iznos sredstava : 10.200,00

Odgovorno lice : Kožar Diko

 

III – Iz oblasti Razvoj sporta, sufinansiraće se sledeći planovi i programi:

Naziv: RK Ivangrad

Naziv programa/projekta: Rukomet je stvarnost, pridruži se sada

Odobren iznos sredstava : 2.000,00

Odgovorno lice : Predrag Šćekić

 

Naziv: Bokserski klub Radnički

Naziv programa/projekta: Vrhunski-reprezentativni, perspektivni i kvalitetni klubski sport

Odobren iznos sredstava : 2.500,00

Odgovorno lice : Dobrašinović Vučić

 

Naziv: Streljački klub Berane

Naziv programa/projekta: Liga Crne Gore standardnim vazdušnim oružjem 2015

Odobren iznos sredstava : 2.000,00

Odgovorno lice : Dejan Šćekić

 

Naziv: Turistička organizacija Berane

Naziv programa/projekta: Šlaufijada Berane na Limu 2016

Odobren iznos sredstava : 1.000,00

Odgovorno lice : Radević Ivan

 

Naziv: Skijaški klub Smiljevica

Naziv programa/projekta: Skijanjem do zdravog života

Odobren iznos sredstava : 1.000,00

Odgovorno lice : Ivana Popović

 

Naziv: ŽFK Cveteks

Naziv programa/projekta: Za sport bez prepreka i razlika

Odobren iznos sredstava : 2.000,00

Odgovorno lice: Lutovac Rade

 

Naziv: Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije

Naziv programa/projekta: Biciklizam za sve

Odobren iznos sredstava : 7.000,00

Odgovorno lice : Jelena Krivčević

 

IV – Iz oblasti Kultura i tehnička kultura, sufinansiraće se sledeći planovi i programi:

Naziv: Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije

Naziv programa/projekta: Kulturna revitalizacija i valorizacija katuna u regionu Bjelasice, Komova i Prokletije

Odobren iznos sredstava: 3.710,00

Odgovorno lice : Krivčević Jelena

 

Naziv: Udruženje građana Beranda

Naziv programa/projekta: Limovanje – žubor tišine

Odobren iznos sredstava : 2.500,00

Odgovorno lice : Softić Adem

 

V- Iz oblasti Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine, sufinansiraće se sledeći planovi i programi:

Naziv: NVO “Centar ekoloških inicijativa”

Naziv programa/projekta: Doprinos podizanju ekološke svijesti kroz kontinuiranu edukaciju

Odobren iznos sredstava : 2.000,00

Odgovorno lice : Ojdanić Borko

 

Naziv: NVO „BUM”

Naziv programa/projekta: Obuka za mlade

Odobren iznos sredstava : 2.000,00

Odgovorno lice : Predrag Golubović

 

VI – Iz oblasti Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti, sufinansiraće se sledeći planovi i programi:

Naziv: Atletski klub Lim Berane

Naziv programa/projekta: Trči za zdrav život

Odobren iznos sredstava : 2.650,00

Odgovorno lice : Zoran Jojić

 

Naziv: Centar kreativnih vještina

Naziv programa/projekta: Mućni glavom a ne bocom

Odobren iznos sredstava : 6.500,00

Odgovorno lice : Tomašević Slobodan

 

Naziv: Karate Klub EHO

Naziv programa/projekta: Sportom protiv droge

Odobren iznos sredstava : 2.350,00

Odgovorno lice : Tanja Bogavac

 

Naziv: KK LIM Berane

Naziv programa/projekta: Košarka DA droga NE

Odobren iznos sredstava : 1.500,00

Odgovorno lice : Blažo Ivanović

 

Naziv: MRK Berane 2003

Naziv programa/projekta: Igraj rukomet DROGA  NE

Odobren iznos sredstava : 3.000,00

Odgovorno lice : Veselin Raketić

 

Naziv: Obrazovna, kulturno-informativna i socijalna inicijativa (OKSI)

Naziv programa/projekta: Škole protiv droge-sve o drogi droga nipošto

Odobren iznos sredstava : 2.610,00

Odgovorno lice : Adrović Rabija

 

Naziv: Sjeverna zemlja – NORTHLAND

Naziv programa/projekta: Znanjem protiv droge

Odobren iznos sredstava : 5.190,00

Odgovorno lice : Babović Milan  

 

Naziv: NVO Spona

Naziv programa/projekta: Uživaj u životu a ne u alkoholu

Odobren iznos sredstava : 5.500,00

Odgovorno lice : Radunović Saša

 

Naziv: STK Budim

Naziv programa/projekta: Ping pong na ulici

Odobren iznos sredstava : 2.080,00

Odgovorno lice : Dijana Zonjić

 

Naziv: STK Ivangrad

Naziv programa/projekta: Razvoj zdrave ličnosti kroz sport i rekreaciju

Odobren iznos sredstava : 2.000,00

Odgovorno lice : Goran Premović

 

Naziv: Streljački klub,, Donje Luge“

Naziv programa/projekta: Streljaštvo da droga i alkohol ne!

Odobren iznos sredstava : 1.200,00

Odgovorno lice: Vojislav Zečević

 

Naziv: Ženski Košarkaški klub „Berane“

Naziv programa/projekta: Košarkom protiv droge

Odobren iznos sredstava : 2.000,00

Odgovorno lice : Blažo Ivanović

 

Naziv: ŽRK Berane 2003

Naziv programa/projekta: Rukomet DA droga NE

Odobren iznos sredstava : 3.165,00

Odgovorno lice : Veselin Raketić

Kompletnu odluku možete pogledati na sledećem linku:

http://www.mif.gov.me/rubrike/konkurs_igre_na_srecu/

print