1. Одлуку о локалним објектима од општег интереса;
 2. Одлуку о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта; Закључак Министарства
 3. Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката;
 4. Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о зарадама локалних
  службеника и намјештеника у Општини Беране;
  Сагласност Министарства
 5. Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу;
 6. Одлуку о потврђивању Рјешења о именовању в.д. извршног директора ДОО “Паркинг сервис“ Беране
  Рјешење о именовању в.д. директора ДОО“Паркинг сервис“;
 7. Закључак о реализацији програма (РеЛОаД2)
 8. Одлуку о избору Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике;
 9. Рјешење о престанку мандата потпредсједника Скупштине Општине;
 10. Одлуку о престанку мандата у скупштинским радним тијелима;
 11. Одлуку о престанку мандата члана Одбора за избор и именовања;
 12. Одлуку о престанку мандата члана Савјета за заштиту животне средине;
 13. Рјешење о избору потпредсједника Скупштине општине Беране;
 14. Рјешење о именовању предсједника Савјета за давање предлога назива насеља, улица и тргова;
 15. Рјешење о именовању члана Одбора за друштвене дјелатности;
 16. Рјешење о именовању члана Одбора за избор и именовања;
 17. Рјешење о именовању члана Одбора за међуопштинску и међународну сарадњу;
 18. Рјешење о именовању члана Савјета за заштиту животне средине;
 19. Рјешење о именовању члана Савјета ЈУ “Центар за културу“ Беране;
 20. Рјешење о престанку мандата члана Савјета ЈУ “Центар за културу“ Беране.