На основу члана 19 и 66 Пословника Скупштине општине Беране (“Сл. лист ЦГ“-Општински прописи бр. 22/12)

С  а  з  и  в  а  м
XV
  СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ
за сриједу, 05. април
2017. године

 Сједница ће се одржати у великој сали за сједнице СО-е,  са почетком у  10,00 часова.

За сједницу предлажем сљедећи

 Дневни ред:

 

 1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања:
 2. Предлог Програма рада Скупштине општине Беране за 2017. годину; (Предлог)

Извјетилац: секретарка Скупштине општине Беране

 1. Предлог Програма уређења простора за 2017. годину; (Предлог,     Извјештај са јавне расправе)

Извјестилац: секретар Секретаријата за планирање и уређење простора

 1. Предлог Програма јавних радова у Општини Беране за 2017. годину; (Предлог,   Извјештај са јавне расправе)

Извјестилац: в.д. менаџера Општине

 1. Извјештај о стању уређења простора за 2016. годину; (Извјештај)

Извјестилац: секретар Секретаријата за планирање и уређење простора

 1. Извјештај о реализацији Стратешког плана развоја општине Беране за 2015. и 2016. годину; (ИзвјештајТабеле)

Извјестилац: в.д. менаџера Општине

 1. Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2016. годину са Планом и Програмом рада и финансијским планом за 2017. годину ЈУ Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране; (Извјештај, Финансијски извјештај,   Програм рада, Финансијски план, Одлуке савјета)

Извјестилац: директор ЈУ Дневни центар

 1. Извјештај о раду и финансијском пословању за 2016. годину, са Програмом рада и финансијским планом за 2017. годину ДОО “Паркинг сервис“ Беране; (Извјештај, Програм)

Извјестилац: извршни директор ДОО “Паркинг сервис“

 1. Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2016. годину, са Програмом рада и финансијским планом за 2017. годину ЈУ “Центар за културу“ Беране; (извјештај  –   Одлука СавјетаПрограмОдлука Савјета)

Извјестилац: директорица ЈУ “Центар за културу“

 1. Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2016. годину са Програмом рада и финансијским планом за 2017. годину ЈУ “Полимски музеј“ Беране; (извјештај  –   Одлука СавјетаПрограмОдлука Савјета)

Извјестилац: директорица ЈУ “Полимски музеј“

11. Извјештај о раду и финансијском пословању за 2016. годину са  Програмом рада и финансијским планом за 2017. годину ДОО “Комунално“ Беране;  (извјештај  –   Одлука ПрограмОдлука)

Извјестилац: в.д. извршног директора ДОО “Комунално“

 1. Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2016. годину са Програмом рада и финансијским планом за 2017. годину ДОО “Водовод и канализација“ Беране; (Извјештај Програм, Одлука)

Извјестилац: извршни директор ДОО “Водовод и канализација“

 1. Извјештај о раду Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе за 2016. годину;  (Извјештај)

Извјестилац: предсједник Савјета

 1. Информација о стању и проблемима у области примарне здравствене заштите на подручју општине Беране у 2016. години; (Извјештај)

         Извјестилац: директорица Дома здравља

 1. Извјештај о раду за 2016. годину Опште болнице Беране; (Извјештај)

Извјестилац: директор Опште болнице

 1. Информација о стању шума на територији општине Беране за 2016. годину; (Информација)

Извјестилац: шеф Подручне јединице Беране

 1. Извјештај о инспекцијском надзору Инспекција управе за инспекцијске послове Црне Горе на подручју општине Беране (период јануар-новембар 2016.г.);  (Извјештај)
 1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку предсједника општине Беране о разрјешењу потпредсједника општине Беране; (Одлука Предсједника Општине, Предлог Одлуке – СО)

Извјестилац:предсједник Општине

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон  235-319.

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-030-111
Беране,  24.03.
2017.г.

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Киковић,с.р.