Локални план управљања комуналним и неопасним грађевинским отпадом Општине за период 2016-2020

Одлука о буџету Општине Беране за 2017. годину

Одлука о доношењу ЛПУ комуналним и неопасним грађевинским отпадом Општине за период 2016-2020

Одлука о доношењу ЛСЛ за кат.парцеле бр. 1772-7 и 1770-6 КО Буче и 42-3 и 42-7 КО Виницка

Одлука о допунама Статута ДОО “Бенерго“ Беране

Одлука о избору члана Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе

Одлука о избору Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике

Одлука о избору Савјета за сарадњу локалне самоправе и невладиних организација

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима и гаражама на територији Општине

Одлука о откупу земљишта ради докомплетирања урбанистичке парцеле бр. 31 у зони УП-а “Јасиковац“

Одлука о потврђивању Одлуке о допуни Статута ДОО“Агенција за изградњу и развој Беране“ Беране

Одлука о потврђивању Одлуке о употреби сталне буџетске резерве

 Одлука о употреби сталне буџетске резерве

Одлука о употреби средстава сталне буџетске резерве Одлука о утврђовању јавног интереса за експропријацију непокретности